P.P.H. „BRATEX” SŁAWOMIR  BRYŁA

99-400 Łowicz, ul. Spółdzielcza 16

tel. 604-460-843

e-mail: biuro@bratexskarpetki.pl

REGON: 750447826, NIP 834-100-24-93

 

 

 

 

 

 

 


Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) dostarczamy Panu/Pani następujące informacje na temat danych osobowych, które my, jako odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych, uzyskaliśmy od Pana/Pani:

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest P.P.H.”BRATEX” Sławomir Bryła z siedzibą przy ul. Spółdzielcza 16, 99-400 Łowicz;

kontakt e-mail: biuro@bratexskarpetki.pl

Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to koniecznie do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

Jedynymi podmiotami, którym dane zostały bądź zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy będą te, które będą współuczestniczyły w jej wykonywaniu, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy.

Ponadto chcemy Pana/Panią poinformować o następujących prawach przysługujących Panu/Pani na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w odniesieniu do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

  • Prawo do uzyskania informacji ze strony administratora danych osobowych, czy przetwarza on dotyczące Pana/Pani dane osobowe, oraz prawo dostępu do tych danych, zgodnie z art.15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
  • Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, zgodnie z art.16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
  • Prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art.17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art.18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, zgodnie z art.20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Ponadto ma Pan/Pani również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych.

Szczegółowe informacje w tym kontekście znajdują się w szczególności na stronie internetowej organu ochrony danych, którą można znaleźć pod adresem https://www.giodo.gov.pl/.